TEMPUS FUGIT


Tempus fugit
Mostra de la instal·lació sobre el poema "Final de recital" de Joan Margarit