THE DANCE OF THE DEATH


The dance of the death (2013)
BSO i direcció musical de l'espectacle itinerant de la companyia Efímer (dir. Miquel Setó)