UNIVERS


Univers (2011)
Producció musical i disseny sonor del musical de la companyia Microcosmos Teatre (dir. Piotrek Jedrzejas i Júlia Mora)